22

petak

kolovoz

2014

Jocker Ja sam precjednik, Tuđman je zločinac

Otuđenjem političke moći (izbornim prijevarama i krađom izbornih glasova) Mesić (silno poremećeni dječarac željan tuđeg krvavog bijesa), u zemlji u kojoj izdajnici stoluju a domoljubi robuju, iskorišten od vanjskih i unutarnjih centara moći produžio je život izdajnika inauguracijom (poluklempavog) Josipovića ...
Lud, luđi ... pravi/prava!

Od Tuđmana naovamo spremamo revitalizaciju narodnog (i državnog) prava.
Po Tuđmanu, HDZ je objedinio starčevićanstvo, radićevštinu i lijevu hrvatsku političku ideju ... svi su na svoj način zagovarali hrvatsku državu.
Vrijeme je izbaciti, ne socijalne već lijeve ideje ... ma koliko bile hrvatske.
Lijeve ideje su temeljito opterećene neplodnošću. Teška vremena nisu za takve napore ...

Dakle, svi koji potpomažu nenarodnu vlast su narodni neprijatelji koje treba (po sociologiji) strogo kazniti ... izopćenjem iz društvene zajednice, neizborom na svim izbornim listama, javnim osuđivanjem, omalovažavanjem i ignoriranjem na političkom gospodarskom, kulturnom, sportskom i bilo kojem drugom polju ljudske djelatnosti.

Nesposobnu, neprovjerenu, lakomislenu i zločinačku svitu treba spremiti u ropotarnicu povijesti!

Birajmo vlastiti narod (ja mu vjerujem)!
Jocker pola-znatno više od pola ...

Sloboda vodi narod, Eugene Delacroix, 1830.


18

ponedjeljak

kolovoz

2014

Hrvatstvo

Politika stvaranja naroda, nacija i država spada u procese ... Spontane ili prisilne.

Politika rastakanja jednog naroda (prije potpunog sazrijevanja u naciju), prepuštenog demografskim, teritorijalnim i gospodarskim gubicima prikrivena iza velikosrpske ekspanzionističke politike sadrži hrvatsku slabost i sramotu. Narod nesposoban nacionalno i državno sazrijeti (iako su se veliki poigrali).
Britansku politiku ovladavanja turskom provincijom (skrivenu iza jugoslavenstva, a radilo se o geostrateškom položaju Srbije)(kulturološki udaljenoj) zamjenila je ruska politika (kojoj je britanska politika išla na ruku).
Vezivanje Srbije za Hrvatsku su britanci izveli nesmotreno, a Rusi iskoristili prigodu i uništili hrvatstvo. Kompleksnost odnosa se očituje u nerazorenoj Turskoj (i stvaranju tvorevine spremne suprostaviti se novom turskom osvajanja - restituciji), poželjnosti razaranja Austro-Ugarskog carstva i vojne moći papinske države. Hrvatska je u tom kontekstu simbol razaranja jednog svijeta (koji je završavao u Hrvatskoj).
Dva puta teško poraženo velikosrpstvo u BiH drži 51% (genocidom etnički očišćenog) teritorija, Vojvodinu (u kojoj su do prije 20 godina bili 27% manjina ...) ...

Jer ne ratujemo protiv Srbije i Srba, ratujemo protiv diplomatskog i specijalnog rata nekad Sovjetskog saveza, danas Rusije.
Ruski agenti male, klempave Velikosrbe guraju kao paravan (kako su savjetovali i Moše Pijadu ...). Šire nacionalnu netrpeljivost i provode specijalni rat. Protiv hrvatske nacije i hrvatske države.

Ratujemo nezavršeni rat. Rat koji smo od početka krivo vodili. Rat protiv specijalnog rata. Rat protiv ruskog skrivanja pod četničkim šubarama.
Ratujemo protiv ruskih agenata. Ratujemo protiv vlasti koja se upregla u ruska, fašistička, genocidna, opasna i zločinačka nastojanja (uništenja hrvatske države i nacije).

Hrvati ratuju za državu i naciju. Taj rat traje ... samo su se neki sklonili (na suprotnu stranu)!


Hrvatska za sva vremena!

Hrvatstvo je bio katolički dnevni list.

Prvi je broj izašao svibnja 1904. godine.

U prvom broju Hrvatstva donosi se proglas o Hrvatskome katoličkom tiskovnom društvu, gdje se obznanjuje osnutak tog društva i iznosi njegov program. Društvu je svrha »braniti, čuvati, širiti katoličku svijest putem štampe, te tako naš katolički narod obnoviti u Isusu Kristu«.

U uvodniku prvog broja, naslovljenom Naš program, iznosi se za što će se list zalagati: »… nastojat ćemo, da se svima silama odupremo bezvjerskom i nekršćanskom duhu, što ga sve većma neprijatelji vjere i morala šire u narod, koji je po svojoj prošlosti 'predziđe kršćanstva'. (...) Borit ćemo se za samosvojnost crkve rimokatoličke, za njezina prava i institucije proti svakome napadaju, došao on s koje mu drago strane.« Kaže se u nastavku da će se truditi »da se sve u svim granama javnoga života obnovi i preporodi u Isusu Kristu«. »Nastojat ćemo, da ustavnim putem polučimo što veće organičko proširenje hrvatskoga državnog prava. Zahtievat ćemo, da se Dalmacija kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji što prije pripoji, kako nam je to i u nagodbi zajamčeno; a radit ćemo, da se i ostale zemlje, na koje kraljevina hrvatska imade virtualna prava, prema obećanju kraljevske krunidbene zavjernice od god. 1867. pripoje materi zemlji. U hrvatskim zemljama priznajemo samo jedan politički narod: h r v a t s k i, samo jednu državnu zastavu: hrvatsku, samo jedan službeni jezik: hrvatski. Nastojat ćemo intenzivno, da se što više podigne narodno blagostanje svih slojeva pučanstva, te da se narod na gospodarskom polju unapriedi i da procvate. U tu svrhu ćemo zahtievati, da kraljevina Hrvatska sama upravlja svojim financijama.« Također kažu da će se posebno brinuti za radnički i seljački stališ, a također se zalažu i za opće pravo glasa. Kao svoje glavne neprijatelje izdvojili su socijalizam, liberalni katolicizam, realizam, sotonizam i »nietscheanizam«, dakle »sve sijače bezvjerstva i nemorala u književnosti, dnevnim novinama i znanosti«, kako ih nazivaju. Laici i svećenici koji su stajali iza toga katoličkog dnevnika bili su uvjereni da im je misija »otvarati narodu oči«, upozoravati na sve moguće pogibli i »prokazivati narodne neprijatelje«. Vidljivo je da im je politički program bio klasični pravaški, s tim da rješenje hrvatskog pitanja vide u okviru Monarhije. U programu, koji je bio iscrpan i konkretan, bez dvojbe je zastupljena i socijalna sastavnica.

Osim izražavanja nezadovoljstva općom društvenom anticrkvenom klimom, Hrvatstvo, u uredničkom članku Da li smo potrebni, osuđuje zbog toga riječki Novi list, a potom, opet iz istih razloga, i službene vladine Narodne novine. Nastavlja se još i da Narodne novine »pišu dapače često tendenciozno i zlobno o vjerskim stvarima i otvoreno pristajaju uz slobodne zidare«. Napada se i Obzor, zbog njegova »napada na vjeru«. Navode se i neki primjeri članaka koji govore o vjeri. U jednome kasnijem broju osvrću se ne članak u Obzoru koji govori o njima. Apostrofirani su tamo kao klerikalci. Taj pojam oni uzimaju pozitivno i odbijaju svaku Obzorovu negativnu insinuaciju.

http://hr.wikipedia.org/wiki/Hrvatstvo

Jutarnji list ...

Singularna množina

Sujetni (prenosi se s oca na sina, s majke na nevjestu ...) i nesposobni, Josipovići je uskovitlao (po ruskom nalogu) Hrvatsku.
Hrvatska će se zacrveniti ... iluzija koja s rusima u pozadini postaje prelomnica ...


Zapravo, kad vas nesposobni zaokupljaju osuđeni ste na vlastiu nesposobnost (posvetiti se vlastitom dobru).
Jedan mali, klempavi, sijedi pravnik, pijanist i propali dječak (sa 17 godina je imao viziju kako ga nitko ne treba) prevelik je promašaj za nešto više od 4 milijuna stanovnika.

Ako taj može biti predsjednik, (neuspješni) pravnik i (neuspješni) muzičar, onda uistinu svatko može (i bez prava i bez sviranja klavira) biti predsjednik ...
Krivo (negativna selekcija). Negativna selekcija je razlog zašto polovica birača ne izlazi na izbore (nisu im smisleni hrvatski izbori).

U okvirima te negativne selekcije javljaju se politički kameleoni, spremni na trgovanje glasačkom podrškom (iako je to zakonima zapriječeno).
Neostvarivanje političkog programa, neustrajavanje na političkom programu glavna je karakteristika tih političkih skupina ...

Hrvatska ima hipoteku ... nesazrijevanja nacije (i samosvijest kojoj čak nije ni potreban razlog za neuklapanje u naciju i državu). Teška hipoteka nepoštivanja minimuma za postojanje nacije i države.
Vanjski faktor (Rusija) najviše direktno (specijalnim ratom) koristi to stanje ... Ostale (razvijene) zemlje ne podliježu uzdizanju posrnulih (propalih, isčezlih) već grade vlastite države.

Siromaštvo, duhom i materijalno, rađa novu generaciuju siromaha ... Uskoro ćemo prositi vlastitu državu (kao što smo je prosili i proteklih 1000 godina) ...

Radna teza: Sirotinja je uništila i popljačkala Hrvatsku.

Obrazloženje.
Neki politički predstavnici (Lukić, Savez za Hrvatsku) propovijedaju milijarde (30ak milijardi (€,$??) u inozemstvu ... Nekad se pričalo o zlatu kralja Aleksandra, Pavelićevu zlatu, Titovim milijardama u Švicarskoj, ..
30 milijardi (€) je oko 6666,66 € po stanovniku (ili 333,33 € godišnje)
Ako je to državna pljačka ja sam Adolf Aron Charli Janis Dopin ...
U 20 godina 5 godina me pratio rat (s ratnim plaćama). Iza rata pokušaj restrukturiranja (privrede) dodao mi je 10 godina na Birou za zapošljavanje. Onda je počela lagana recesija (prisustvo MMF na nebu iznad Zagreba ...).
Dok ja nisam radio (koliko je to koštalo državu a koliko je koštalo mene?), ni drugi nisu radili ... Imam toliko obrazovanja pa mogu razlučiti privredu od glumatanja ...
Trošilo se (automobili, garderoba, bijela tehnika, kompjutori, mobiteli, alati, hrana ...). Sveukupno, onih 6666,66 € su sitnica (u usporedbi s propuštenim i potrošenim).
Ponosan sam. (Nisam nasjeo na obmane!)

Nemamo Hrvatsku, jer je ne gradi svaki njen građanin svaki dan.
Sve što je (normalno) zamišljeno u ovoj državi, crveni (vragovi)(komunjare i orjunaši) rastaču ...
U državi u kojoj se istopi 2/3 BDP-a, a nitko se ne pobuni zaista nema poduzetnika, radnika niti domoljuba. Domoljublje se pokazuje svakodnevnim radom, podmirivanjem poreznih obaveza i bogaćenjem ... (materijalnim i duhovnim).

Za Hrvatsku blagostanja ...


16

subota

kolovoz

2014

Logika (ružnog) sna

Država je organizirana društvena zajednica ujedinjena pod zajedničkim političkim sustavom.

Organizirana društvena zajednica. Organizacija košta.
Republika Hrvatska je (ne)organizirana teritorijalno i politički. Ustrajavanje (politički nepismenih partijskih piskarala) na teriotorijalnom preustroju (zbog uštede) je politički nekorektno sagledavanje političkog problema, samim tim i neispravno nuđenje rješenja.

Organizacija je trošak. Taj trošak snosi narod (preko poreza, prireza i ostalih davanja (u drugom obliku) državi).
Politički smjer centralizacije (s obrazloženjem o racionalizaciji ... pitam se kakva je to racionalizacija?) je raspoređivanje već postojećih sredstava na manji broj lokalnih jediničnih uprava ...
Umjesto državnog truda na povećanju prihoda ...

Umjesto oslobađanja resursa za povećanje BDPa, država pod racionalizacijom smatra siromaštvo i raspoređivanje oskudnih resursa na manji broj tražitelja.
Ukinuti nekome lokalnu upravu (i premjestiti ovlasti dosadašnje na bližu veću lokalnu upravu) je ukidanje ustavnog prava na lokalnu samoupravu.
Nesposobnost ove vlasti je očita ...

Trajno iskazivanje nesposobnosti, nepostojanja dobre volje i političko nasilje je odrednica (zločinačke) sdp-kukuriku vladavine.

Ropotarnica povijesti!

Sanjao sam noćas buru ...

15

petak

kolovoz

2014

Zablude o pravednosti

Komunizam (kao pojam koji je kroz povijest poprimao drukčije značenje) treba kritički sagledati.

Hrvatska enciklopedija, svezak 6 (2004.), navodi sljedeća četiri značenja pojma "komunizam":

1. Ideja savršenoga, besklasnoga društva potpune jednakosti ljudi.
2. Politička ideologija utemeljena na ukidanju privatnoga vlasništva i na uspostavi zajedničkoga vlasništva nad sredstvima za proizvodnju.
3. Politički pokret (komunistički pokret) koji obuhvaća ukupnost komunističkih stranaka (često u njihovom nazivlju i : "partija"), organizacija i skupina u svijetu.
4. Politički sustav totalitarne jednostranačke vlasti. (Komunizam, http://hr.wikipedia.org/wiki/Komunizam)Komunizam kao oblik društvene organiziranosti nakon pojave privatnog vlasništva (privatno vlasništvo je civilizacijski doseg) je negacija civilizacijskog razvoja. Privatno vlasništvo je ukinulo prvobitnu zajednicu. Od tada čovječanstvo napreduje ... Pojava privatnog vlasništva pogodovala je ljudskoj kompeksnosti osobnosti. Osobnost proističe i iz psihološko-fizioloških faktora (a ne samo o društvenoj nadogradnji).
Sociološke (ili neke druge teorije proistekle iz društvenih znanosti (koje proučavaju društvenu nadogradnju)(npr. pravo)) teorije ne mogu u potpunosti objasniti (pa time ni ponuditi prikladan društveni sustav) složenost ljudske prirode ...
Zajedničko vlasništvo reducira čovjekove potrebe (i stavlja ih u određene okvire, što je negacija prirode).

Komunizam je zabluda masovnih ubojica koji svoju ubilačku prirodu sakrivaju iza teorija o promjeni svijeta (a ne sebe sama) ... onaj tko ne poštuje tuđu osobnost spreman je i ubiti ...
U tom smislu ne postoji niti Nova pravednost. To je floskula onih koji griješe uvijek na isti način - griješe prema bližnjem (a ne prema sebi ... iako je to greška i prema sebi).

Gospe sinjska ako si u stanju ... uzmi Jovu a vrati nam Franju


14

četvrtak

kolovoz

2014

U-stav!

O pravu, bez prava ...

Imam pravo (unatoč preskakanju čitanja odluke i obrazloženja Ustavnog suda ....) iznijeti vlastito gledište (proističe iz poštivanja prava).

Tvrdnja AK47aaaa: Sve što imaju pravo saborski zastupnici, imam i ja pravo (referendumski). Sve što moraju saborski zastupnici moram i ja (uz napomenu kako saborski zastupnici moraju slušati mene a ja njih nisam dužan ... oni su zastupnici!)

Ako saborski zastupnici mogu izglasati kvotu za dvojezičnost na 1/3 umjesto na 1/2, oni su to napravili koristeći (saborsko) pravo a ne obavezu (proisteklu iz međunarodnog ili nekog drugog prava). Ustavni sud je morao poštivati pravo, kako bih ja poštivao odluke Ustavnog suda.
Ovako, kroz ladice i pretince saborskih odbora, međukonfesionalnih pododbora, sudskih hodnika i sobičaka moje je pravo pretočeno u obespravljenost.
Moja braća u Vukovaru pate zbog nepravde. Krvarili su i krvare zbog naše neodlučnosti i nesposobnosti. Krvare zbog prevare.

Vrijeme je Hrvatsku učiniti dostojnom življenja i najmanjem mravu ...


Hrvatska za sva vremena!12

utorak

kolovoz

2014

Borba protiv specijalnog rata a ne lustracija

Politika je oblik interesnog organiziranja.

Stalno (medijsko) ponavljanje nekih tema ima samo jednu svrhu. Ovladavanje političkom moći.
Zakon o lustraciji, nakon svih ovih godina je bismisleni pokušaj odvraćanja interesa od stvarnih političkih interesa.
Lustracija bivših titoista, boljševika, jugoslavena nije bila svrsishodna niti 1990. (jer se cio titoizam temelji na ruskoj agenturi... i načinu plaćanja političke podrške).
Tito nije bio lijep, nije bio pametan, nije bio šaljiv ... svi koji su se s njim družili bili su potencijalne žrtve (titove okrutnosti). Svoje "sljedbenike" je kupovao ...
Lustrirati pozamašni komplot bilo bi suludo ...

Umjesto lustracije je pogodniji proces dekomunizacije/deboljševizacije/desovjetizacije/derusizacije Hrvatske. Hrvatsku treba osloboditi ruskih agenata i ruske agenture.
Lustrirati Manolića, Boljkovca, Lončara ili oca Ive Josipovića je Plan21 (svih planova). Skretanje u vode političke neorganiziranosti.
Očistiti Hrvatsku od ruskih agenata. Politici vratiti dostojanstvo. Smanjiti prostor specijalnom ratu protiv Hrvatske (protiv nas samih).

O čemu ja pišem ...?

Andrija Hebrang, član HDZa, nekad saborski zastupnik i ministar (žrtva boljševičkog progona boljševika), po nahođenju F. Tuđmana (u želji provesti politiku pomirbe hrvatskih boljševika i hrvatskih domoljuba) gurnut u medijski plan ...
Očekivati je kod politički organiziranog naroda/nacije zauzimanje zastupnika i ministara za interese političke grupe koju zastupaju. Slučaj Hebrang je dobio epilog prosvjednim mimohodima 2011.g. (kad je takva prosvjedna skupina došetala pod prozore A. Hebranga). Sutrašnjom medijskom izjavom Hebrang se odrekao bilo kakvog daljnjeg medijskog istupanja ... Obrazloženje je bilo kako ima unuke (koje želi zaštiti).
Otvorio je vrata sdp-ovoj prosvejdnoj (malobrojnoj) mašineriji ...
Nikakav problem. Bilo bi normalno da je A. Hebrang podnio ostavku na sve političke i državne funkcije (i uživao u miru s unučadi). Ali nije ...

Sad, nakon očitog sloma balkansko-ruske rulje, Hebrang se medijskim prepiskama s Gabrićem pa Kujundžićem želi vratiti na pozicije moći ...
Kako to da boljševičku žrtvu (međuboljševičkog obračuna, otac mu je bio boljševik ...) naivnim, bezobraznim i neargumentiranim napadima podupiru bivši partijski ulizivači ...?
Što Hebrang radi u politici? Što Hebrang radi u HDZu?
Dosta nam je njega i njegovog oca! Dosta nam je i njegove majke Olge (mada je odavno mrtva)!
Dosta nam je ruskih agenata! Ili bilo čijih agenata (a A. Hebrang je očito nečiji agent)!
Dosta nam je zastupničke demokracije u kojoj nas varaju a ne zastupaju ...

Premreženost hrvatskih državnih institucija, medijskih kuća i političkih stranaka (ruskim) agentima je problem koji Hrvatsku uvijek vraća u krizu. U stanje specijalnog rata. U kojem svi gubimo živce (i još štošta).
Lustracija mrtvih nije svrsishodna. Borba protiv ruske agenture koja stalno vodi specijalni rat protiv Hrvatske je politički imperativ (izlaska iz krize i stabiliziranja).
(Na samom početku ove vlasti Milanović, Josipović i Mesić su optuženi od NATO pakta za izdavanje NATO tajni Rusima i Srbima ...)

Specijalni rat provode agenti. Borba protiv specijalnog rata se svodi na borbu protiv agenata (a ne plaćenih, sad već mrtvih amoralnih spodoba (orjunaša)), ne na lustraciju.

Josipovići, kad je bio dijete ...11

ponedjeljak

kolovoz

2014

I moj je tata (bio) hrvatski vojnik ...

Hrvati koračaju U-Naprijed ...

(Slučajno) Premijer Milanović na Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan branitelja u izviždanom govoru (upriličenom samo za TV mikrofone čiji se tonski zapisi modificiraju za udarni Dnevnik Hrvatske dalekovidnice ...) spominje (povodom Dana pobjede) Osmanlije, Austrijance, Mlečane, Mađare ... kao osvajače s kojima smo više ili manje uspješno nosili ...
Srbe (koji su poraženi 5.8. 1995.g.) ne spominje ...
Turci, Austrijanci, Mlečani ( Venecijanci, Italijani), Mađari su priznali pravo Hrvatske na obranu od srpske agresije. Sudjelovali u humanitarnoj opskrbi (srpskom agresijom) ugroženog stanovništva.

Netko se opasno poigrava hrvatskom sudbinom. Hrvatska povijest je zapisana krvlju (a ne bezumnim orjunaškim govorancijama ...).
Srbi su poraženi (u dva rata). Sovjeti i Rusi su nadsrpska agresorska sila koja udara na hrvatske temelje (opstojnosti). Rusi ugrožavaju svjetski poredak (nuklearnim arsenalom i divljaštvom neprimjerenom stalnoj članici Vijeća sigurnosti UNa).

Politika pomirbe neće trajati vječno. Vrijeme je kažnjavati veleizdajnike. Vrijeme je razvlastiti šačicu krvopija koji (u svojoj ludosti) Hrvate guraju na granicu civilizacija ... U mrak specijalnog rata, istrebljenja, uništenja naroda, alijenacije, posrbljavanja, despocije, pravne nesigurnosti, obespravljenosti i obamanjivanja ...
Hrvatska je demokratskom većinom odlučna u razotkrivanju i zaustavljanju takve nečovječne i zločinačke politike nasptram vlastite države i vlastitog naroda.

Ropotarnica povijesti!

07

četvrtak

kolovoz

2014

Čavoglave (U čast izdanoj Domovini)

Čavoglave, malo selo na izvoru rijeke Čikole.

Velebni skup hrvatskih domoljuba, okupljenih oko majke Crkve, hrvatskog barjaka i ljudske dobrote.
Narod u pohodu ...

Hodočaste na izvor dobrote, poniznosti, ljubavi, vjere, nade, ...

Sveta mati slobode.

Mnoštvo okupljeno sa svih strana svijeta. Mnoštvo s mnoštvom (želja). Ali jednom zajedničkom ... Željom za Domovinom.
Prikazivani kao ekstremisti, zapravo su indikator (pokazatelj) tko su ti drugi: prokazivači, uzurpatori, nasilnici, lašci, izdajice, ... zlobnici. Željni tuđe muke i patnje.

Čavoglave, u srcu te nosim. Čavoglavske hodočasnike poštujem i molim Boga da im podari snagu ustrajati u plemenitosti i dobroti. U ljubavi prema izdanoj Domovini ....Knin četrnaeste (ili bilo koje druge, omraženi)

Proslava Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede i Dana branitelja u Kninu drugu godinu za redom izaziva pozornost.
Mediji se (TV mreže i njihove emisije, izuzev Bujice; novine, internet portali) trude ukazati na neprimjerenost zviždanja (premijeru, predsjedniku i kome li još).
Uzalud.

Zanemaruju hermetičku izoliranost nenarodne vlasti (i pokušavaju slijediti Milanovićev savjet o zviždanju na Markovom trgu ...kada? u podne na sveto nigdarje ...?) i retuširanu stvarnost (kukurikavci se strogom medijskom cenzurom predstavljaju kao netko tko je izabran a ne omražen).
Nitko nema mogućnost Milanovića izvrijeđati u bilo kojoj TV emisiji (oči u oči), nitko nema (pored ovakvih medija) mogućnost iskazati teško nezadovoljstvo nenarodnom vlašću.
IMAJU PRAVO ZVIŽDATI (i na sprovodu ...)!!!

Niste komunisti, niste gospoda! S takvima treba nasiljem! U Kninu (kao i u Vukovaru)(kao i onaj odnarođeni rumunj Ceauescu) su nanizali snajperiste, policiju ... u strahu od nasilne smjene.
Svjesni su svoje nenarodne , veleizdajničke uloge. Takvi ne poštuju demokratske metode.
Niti im ih treba podastirati.

Riješimo se veleizdajnika! A rješavanje takvog otpada može se provesti samo silom!
Pokrali su izbore (demokracija ih ne zanima).

gamaD!05

utorak

kolovoz

2014

A sad čujte poruku od sv Ilije ...

02

subota

kolovoz

2014

Pakleni Plan21

Civilizacijski sukob (ruske pravoslavne, despotske, polufeudalne državne koncepcije osvajanja i pokoravanja neruskih naroda) na ovom dijelu Europe proistekao je iz zadiranja te ruske vojno-političke ekspanzije (kratkog daha). Podrška malobrojnoj (nakaradnoj) političkoj ergeli (niskokaloričnih) (bezumnih) spodoba koje se trude opravdati sredstva uložena u njih iziskuje borbu ...
Prodiranje (jugoslavenstvom) istočne despocije u krajeve kojima je ta despocija strana odavno je koristila srpstvo kao element smutnje. Nakon srpskih poraza, ostali smo na otvorenom. Mi protiv ruske zločinačke prakse porobljavanja.

OrAH (Mirela Holy) jasno ističe potrebu okretanja Hrvatske Rusiji, Kini, Indiji, ... Ja joj savjetujem (glupoj i ružnoj) neka potraži dobar Q(olac) i riješi svoje probleme (moje neće rješavati!).
Na istom Q(olcu) "jaši" i Milanović pričom o njegovoj upotrebi mozga (htijući reći koliko on truda ulaže za naše dobro ...). Iako ga nitko nije ovlastio brinuti o tuđim problemima. Nismo komunisti/socijalisti! Pas mu majku ...


SDPov gospodarski plan (Plan 21 je Plan 2+1=3) svođenja slobodnog poduzetništva na ovisničku, osiromašenu privredu vezanu za rusku despociju (i pravoslavlje) treba srušiti ...
SDP treba srušiti jer nas želi uništiti (porobiti, upropastiti, genocidno istrijebiti, ...)
SDP je kurvanjska, krvoločna, zločinačka organizacija sastavljena od budaletina koji se ne mogu dogovoriti kome ćemo prvom naplatiti zlobu ...

<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se