30

srijeda

srpanj

2014

Nemoral (kao mjera svega)

SDp (kao sjeme smutnje).

Članstvo nekadašnje komunističke partije (od samih početaka očišćeno od idealista) i prije (drugog svjetskog) rata i poslije rata su bili podmićeni (mterijalisti).
Praksa kvorumaške prevage i nametanja politike (nesvojstvene narodu i narodnim interesima) ustalila je profesionalne glasače (za određenu (ne)politiku).
Tito je svoje komuniste plaćao, plaćao je svoje samoupravljače, plaćao je i uglednike na svom sprovodu ... Tito je sve plaćao (ako ih nije pobio, protjerao ili pozatvarao).

Dolazak SDPa na vlast (u zadnjem sazivu Sabora), s klasičnom i svojstvenom lakoćom površnosti (komunisti, orjunaši, socijaldemokrati su u Hrvatskoj uvijek bili paraziti) nisu niti jedan negativni trend zaustavili. Samo su ga pojačali. Pad BDPa, smanjenje plaća i radničkih prava, pad životnog standarda, pad pravne sigurnosti, ...

Kad netko nakon skoro 3 godine bilježi (u svakom tromjesječju rebalans državnog proračuna) negatine trendove nije sposban. Nije sposoban zaustaviti te procese i mora odstupiti s vlasti.
Nakon prvog rebalansa (uzrokovanog nerealnim predviđanjima poreznih prihoda) opravdanje (ma kako izrečeno) možda ima smisla, ali nakon petog prepravljanja (uzrokovanog nesposobnošću predviđanja) ukazuje na potrebu (dobrovoljnog) odstupanja s vlasti.
Moralne osobe (a moralnost je neophodna za javno djelovanje) ne bi propustile prigodu priznati svoju nespobnost u takvoj poziciji.


Sa sociološkog stanovišta, otuđenje političke moći mogu provoditi samo nemoralne osobe (ujedno, nedovoljno zakonskom regulativom i praksom suzbijani), te je od trenutno vladajuće garniture nemoguće očekivati dobrovoljno odstupanje.

Ja sam (onaj koji jesam).

Moral (ćudoređe, ćudorednost) u najširem je smislu oblik društvene svijesti, skup nepisanih pravila, običaja, navika i normi koji su prihvaćeni u životu neke zajednice.


27

nedjelja

srpanj

2014

Čemu služe nepotrebni

U Srbu se povijest poigrava s moralom.
Unatoč činjenicama sustavno ustrajavanje na povijesnom falsifikatu (svojstvenom jednoumlju i bezumlju; diktaturi i zločinačkom pokretu ...) u vrijeme medijske slobode postaje tragikomično.

Povijesne neistine plod su bolesnog uma. Onaj tko neistinu (o ratnom metežu s katastrofalnim posljedicanma) drži svojim autentičnim tumačenjem mora posustati.
Pojedini muljatori (kurvini sinovi s manjkom sivih moždanih stanica) logikom o biskupima uistinu postaju prekomjerno i bespotrebno teret u poimanju svakodnevice.

"Zločinačka vlast uzima od naroda a ne crkva od zločinačke vlasti."

U Srbu su kratke noge ...
Ignoriranje povijesnih falsifikata korak je ka oslobađanja od nepotrebnih.

Nepotrebni postupno postaju neprimjetni ...26

subota

srpanj

2014

Ratovali smo protiv siromaštva

Politika (kao sredstvo otuđenja (političke) moći).

Politika je oblik interesnog udruživanja (i nije nužno odraz humanističkih svjetonazora i težnji).
Otuđenje političke moći, u socijologiji definirano kao prisvajanje nepripadajuće moći (sposobnosti ostvarenja vlastitih političkih ciljeva mimo susprostavljanja većine), odavno je sredstvo nedobronamjernih u pokoravanju i iskorištavanju političke većine.

Razlika između prijašnjih političkih struktura (ma koliko se prikazivali pluralnima, poteklih iz monopolističkog partijskog inkubatora) SDP-koalicija i HDZ-ovih koalicija je bitno istaknuta. SDP uzurpira političku moć na rusko-despotski fašističko-komunistički militan i laživ način.
Sustavno zagovaraju kulturu siromaštva (sociološki pojam koji tvrdi kako je siromaštvo kulturološki usađeno i tek organiziranim društvenim trudom može biti savladan, što partijska struktura (uvjerena u vladalačko poslanje ne dozvoljava ...). Siromaštvo se provodi na osnovama propovijedanja jednakosti (koje, gle čuda, niti na najnižim razinama postojanja (biološkim osnovama preživljavanja ) ne mogu sprovesti u djelo), a zapravo je mehanizam smanjenja osobne potrošnje i povećanja društvene potrošnje (jačanja represivnog društvenog aparata: policije (milicije), vojske i doušničkog aparata). Militarizacija.

Svrstavati HDZ (i koalicijske partnere) u tu kategoriju, samo zato što diktaturom i represivnim aparatom ne održavaju svoju vlast (i time se suprostave proruskoj despotskoj militantno pljačkaškoj strukturi) je odraz ili zlobe ili neznanja. Kod većine medijskih faktora koji izjednačavaju te dvije političke pojave prisutna su oba elementa.

Povratak komunjara na vlast niti 20 dana po Tuđmanovoj smrti jasno ukazuje na dva bitna elementa: njihovu spremnost (ali ne za domovinu; za koju nikad nisu bili spremni) i protivnu (HDZovu) stranu koja smatra kako se vlast ne održava po svaku cijenu ...

Kad se komunjare dokopaju vlasti, u tri koraka (već u prvom danu svoje vladavine) pokažu zašto smo se ratom čupali iz njihova zagrljaja ...
Njihov stupanj organiziranosti je na vrlo visokoj razini. U pretvorbi su sustavno zavladali većinom dobara u RH, medije (koji su isključivi potrošači ... što ukazuje na njihovu neobjektivnost) kontroliraju, poluge vlasti (sudstvo, školstvo, ...) parcijalno kontroliraju, ...
Posljednji veliki pokazatelj zločinačke organiziranosti je medijsko napuhivanje (vještice) Holy. Medijska tvrdnja o nesposobnosti i jednovrsnosti SDPa i HDZa otklajnja glasače ka Mireli Holy!!?
Glasači nisu zadovoljni ni SDPom , niti HDZom (zašto bi Hrvati, katolici željni poštivanja privatnog vlasništva u nezadovoljstvu SDPom (koji ne udovoljava niti jednom njihovom zahtjevu) bili nezadovoljnji HDZom??), i u tim okolnostima pribjegavaju (komu, čemu) Mireli Holy ... Holy je pozdan partner za ispunjenje tisućljetnog sna!
Ukratko, partija nakon teških promašaja, svjesna netrpeljivosti glasača naspram te razbojničke organizacije pokušava (kontroliranim) medijima uspostaviti javno mišljenje: nismo dobri, ali ni HDZ nije dobar ... ali naša (glupača) Holy je dobra i nju ćete birati ...
Holy je (nakon afere pogodovanja) odstupila s vlasti ... Što nam ona treba?

Stupanj političke organiziranosti razbojničke partije ukazuje na poseban oprez i disciplinu koju Hrvati moraju iskazati na putu do konačnog poraza te razbojničke nakupine.
Rade sve zbog čega smo ratovali. Trude se poništiti ratne rezultate jer su uvjereni u kulturološku snagu siromaštva.
Vjeruju kako se nismo promjenili (i zapravo bespotrebno ratovali).
Nismo ratovali protiv srba, niti protiv Jugoslavije. Ratovali smo protiv siromaštva u koje su nas i srbi i Jugoslavija sustavno gurali.

Za dom spremni!


23

srijeda

srpanj

2014

Jesmo li romi, ropi ili Jude

Presuda nizozemskim mirovnjacima za pokolj u Srebrenici otvara neka pitanja ...
Navođenje dužnosti svih članica UNa spriječiti genocid iznova vraća potrebu razmatranja orkestrirane lažno moralne svrstanosti pojedinih hrvatskih političara u obrani agresora (Srba i Srbije) i genocida (koji su provodili Srbi i Srbija). Pusić, Mesić, ...

Nedvojbeno su to ruski agenti (koji na mig u agenturi) prosipaju moral (uzdižući svoja stajališta na pijadestal nepovredivosti mišljenja).
Šaka jada. Nisu niti izdajice (Judini sinovi). Nikad domovine nisu imali pa niti ne mogu izdati domovinu ...

Vrlo čudan status (protivan međunarodnom pravu i humanim normama) osoba koje pokušavaju uspostaviti kriterije (već uspostavljene međunarodnim pravom). Pozicionirani.
Nesposobnost hrvatske politike rasčistiti (oštrim sankcijama) moralni klatež koji se proteže kroz naše živote postaje sinonim naše ropske naravi ...
Pozicioniranost je posljedica rusko-srpske agenture (čitaj: ruske), iza koje osim nasilja i nešto ruskih novaca ne stoji ništa (do čisto iživljavanje nad nedužnima). Pusićku je raskrinkana Savka namjestila kao rusku agenticu. Pusićka jaše kroz bespuća (svog bezobrazluka i vlastite tuposti/gluposti) zbiljnosti ...

Hrvatska politika pomirbe je završena. Ne može se Hrvatska miriti uvijek s istim obiteljima i osobama: Pusić, Mesić, Josipović, Milanović, Orsat (Miljenić), ...
Robovi smo vlastitih zabluda (slobodni smo ali to ne znamo)!

Juda (heb. Ů°ÔŐĽÓ¸Ô Jehuda, eng. Judah) jedno je od izraelskih plemena, koje je osnovao Jakovljev sin Juda. Skupa s plemenom Benjamin, i već asimiliranim plemenom Šimun, osnovali su Kraljevstvo Juda koje se je nastalo podjelom Kraljevstva Izrael. Nakon pada sjevernog kraljevstva, sva izraelska plemena osim plemena Benjamin i Juda odvedena su u ropstvo, pa je tako nastao pojam deset izgubljenih plemena. Kraljevstvo Juda još se uspjelo održati, te je tako na kraju naziv Juda, budući da je pleme Benjamin bilo manji partner, postao sinonim za Izraelce i Hebrejsku naciju, i po tom plemenu nastalo je ime Židovi (eng. Jews, njem. Jude). Tome je pridonijela i obnova, nakon povratka iz babilonskog ropstva, do koje je došlo najvećim dijelom na području Jude, te se i ta perzijska, pa helenistička pokrajina i zvala Jahud, a onda i Judeja. Simbol plemena Juda je lav. Mnogi slavni Židovi potekli su iz plemena Juda, a jedan od njih je bio Isus Krist.


22

utorak

srpanj

2014

Pravo (osobnog) vlasništva kao pokretač razvoja društva

Pojmovi:

1. Stvarno pravo (skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari)

U stvarna prava (po Zakonu o vlasništvu) spadaju pravo vlasništva, pravo služnosti, založno pravo, pravo stvarnog tereta, pravo građenja. Stvarno pravo može biti stvarno pravo na vlastitoj stvari (pravo vlasništva) i stvarna prava na tuđoj stvari (pravo služnosti, založno pravo, pravo stvarnog tereta, pravo građenja).

2. Pravo vlasništva (stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ili zakonskim ograničenjima).

Osobine pravog vlasništva su jedinstvenost prava vlasništva, maksimalna dispozitivnost, isključivost, jednovrsnost, rekadentnost (elastičnost).
Tradicionalno, prava i obaveze vlasništva podrazumijevaju kontrolu upotrebe imovine, korist od eksploatacije imovine, razmjenu ili prodaju imovine, isključivo pravo na svojinu.

( http://hr.wikipedia.org/wiki/Vlasni%C5%A1tvo, http://hr.wikipedia.org/wiki/Stvarno_pravo, http://zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima)

"... Ovakvo pravno sagledavanje prava vlasništva plod je velikih kodifikacija građanskog prava iz 19. stoljeća, kada se nastojalo udaljiti od višeslojnog, nejedinstvenog, nejednovrsnog i neisključivog tipa vlasništva iz feudalnog doba (na istoj zemlji je pravo imao seljak, pa "neposredno nadređeni" feudalni gospodar, pa vojvoda, pa kralj ... svaki od tih "slojeva" je mogao imati više subjekata u korporativnim odnosima, tipično članovi iste seljačke ili plemićke obitelji koji su imali stanovita prava uz najstarijeg nositelja određenog tipa vlasništva - zapravo je pravo vlasništva bilo prisno povezano sa teritorijalnom vlašću)[5]. Ovakve stroge osobine vlasništva su pravnici u prošlosti voljeli pripisivati čistoj formi vlasništva ("dominium") koja je navodno postojala u rimskom pravu - što zapravo i nije posve točno, jer je i rimsko pravo imalo osobita pravna uređenja za kategorije stvari poput groblja i pokretnina koje su ukopane sa pokojnicima, u pogledu gradskih zidina i drugih utvrda, u pogledu hramova i pokretnina namijenjenih sakralnoj upotrebi."


Maksimalna dispozitivnost je osobina prava vlasništva koja znači da jedino pravo vlasništva obuhvaća cjelokupnost ovlaštenja koja se odnose na stvar (uz neminovna ograničenja).
Današnja (propali komunizam i socijalizam) (takozvana) socijaldemokracija upravo na elementu ograničavanja prava vlasništva stvara klimu nepoduzetništva (koje raslojava stanovništvo na temelju truda i talenta, objedinjenog u poduzetništvo) i teškim (zlobnim) intervencionizmom (u element vlasništva) poduzetništvo čini vrlo neizvjesnim (sociološka smrt, na temeljima gospodarske neaktivnosti).
Vrlo važan element sociološkog inženjeringa i upravljanja društvom.

Stvarne želje su izuzetno malen upliv države (kao izrazito monopolističkog elementa na području primjene sile, zakonodavstva, ...) kao jamac vlastite sigurnosti i boljitka.
Iako Ustav RH jamči vlasništvo (prvi ustav RH je izjednačavao pravo vlasništva), ustavnim zakonima država je stvorila monopolistički status izvlaštenja istinskih stvaratelja vlasništva (i vrijednosti koja proističe iz vlasništva). Sposobnost države izvlastiti bilo koga (većina stvara vlasništvo kao izvor koristi) umanjuje poduzetničku snagu hrvatskog društva.
Socijalizam je mrtav, ali ne i socijalističko zakonodavstvo (koje svakodnevno nadopunjuju novim mudrostima ...).

Ja sam (koji jesam).
18

petak

srpanj

2014

Tko je krivio HDZ (sram ga bilo!)?

Nužno je razriješiti jednu dnevno političku temu. Dnevno politička je svaki dan (od nastanka svijeta)(dolaska komunista na vlast)(jugoslavenstva).
Dnevno politička tema koja traje sto pedeset godina. Svaki dan.

Jugoslavenstvo (kao poligon socioloških istraživanja) (nipošto eksperimentiranje neodgovornih domaćih političara, već istinsko eksperimentiranje socioloških laboratorija eminentnih sila),. Tako se objašnjava ustrajnost carske Rusije, propadajuće AU monarhije, imperijalne Britanije, carske Njemačke, demokratske (izolacionističke) Amerike, sovjetske Rusije, nacističke Njemačke (ipak su i Nijemačka i fašistička italija nudili cjelovitu Jugoslaviju prije cjepkanja), postratnog svijeta okupljenog u UN, ...
Sustavno "nagrađivanje" očekivanog ponašanja stvorilo je kategoriju trajnih lažova. Oni lažu (i nagrađeni su) kralju (Aleksandru), oni lažu namjesniku (Pavlu), oni lažu nezavisnosti (Paveliću), oni lažu socijalizmu (Titu), oni lažu neovisnosti (Tuđmanu). Račanu nisu mogli lagati, on je bio veći lažov od njih.
Dnevno političku tezu kako su djeca partizana prevarili djecu ustaša treba opovrći. Djeca partizana nastavljaju sustavno lagati (i živjeti s lažima).

Hrvatska sloboda treba osloboditi hrvatsko društvo vanjske laži koju prihvaćamo kao svoju. Hrvatska se treba osloboditi okova poligona za sociološka istraživanja. (I suncokreta koji lažu da je proljeće ...)


HDZ Zna!

17

četvrtak

srpanj

2014

Nasilje (teror) orjunaša i BDP

Industrijska revolucija (koliko je bilo industrijskih revolucija?) je zahtijevala posebno (po Marx-u razvoj proizvodnih sredstava mijenja proizvodne odnose ...) ustrojenu društvenu organizaciju.
Od selekcije do poštivanja pravnih okvira ...
Ono što socijalizam-komunizam nikad nije gradio.

Marksistički socijalizam/komunizam nije držao do privatnog vlasništva, sloboda niti do selekcije. Teoretski su prihvatili nasilje kao skraćeni put ka zamišljenom društvu (pravde).
Glavna osobina svih komunističkih, socijalističkih, te danas socijalnih vlada je militantnost (s ciljem nametanja politike). Troše prevelike novce na medije (medijski teror), policiju (policijska represija), sudstvo (sudski teror), vojsku (vojni teror), tajne službe (teroriziranje specijalnim ratom). Sve takve vlasti teže preraspodijeliti društveni bruto proizvod (samo zato što je formula BDPa sastavljena i od osobne i državne potrošnje).

GNP = C + I + G + X + NFP

GNP - bruto društveni proizvod
C - osobna potrošnja
I - bruto investicije
G - državna kupovina dobara i usluga
X - neto izvoz (razlika uvoza i izvoza)
NFP - neto faktorska plaćanja


Osobina Milanovićeve vlade odgovara gore navedenim obilježjima. Teror.
Nepoštivanje privatnog vlasništva, sloboda (po povelji UNa), ...

Militantnost proruskih vlada (a policijska strogoća prema vlastitom stanovništvu) naspram razvijenih industrijskih država daje nam do znanja tko troši državni proračun.
Kad pada osobna potrošnja, ljudski život ne vrijedi mnogo.


Josip Kolumbo, sekretar SKOJa koji je po predaji otkrio Špansko ...
15

utorak

srpanj

2014

Zašto povratak radničkim pravima nije rješenje ...?

O krizi sam se očitovao u nekoliko upisa ... Kriza je nesposbnost donošenja odluke (protivno mišljenju kako je gospodarska kriza u Hrvatskoj posljedica nedostatka novaca).
Novac se stvara. Samo oni koji nemaju stvaralačku snagu doživljavaju krizu ...

O (proruskoj i poraženoj prosrpskoj) politici koju provodi (nelegitimna, nenarodna) trenutna vlast (s namjerom produbljenja krize) i pojačanja siromaštva treba gledati s aspekta međunarodnog prava.
Po povelji UNa svi imaju pravo na vlast koja jamči blagostanje ...

No, u poplavi sabotaža i specijalnog rata, horde (malobrojne ali uporne) maloumnika zagovara prava radnika.
Vraćanje težišta na radnike a ne na slobodne i poduzetne građane je krkanluk.

Zašto bi netko garantirao radniku (kad sam radnik može biti poduzetan), a na svoju štetu. Tko su (što su) radnici? Zašto bi oni u društvu posvemašne (stoljetne) zablude bili pošteđeni tereta samoodgovornosti?
Odgovaramo sebi (za sebe, svoje bližnje, za prošlost, budućnost i sadašnjost, ...).
Odbijanje odgovornosti za vlastiu sudbinu prvi je korak u otuđenju čovjeka (od svih fizioloških mehanizama i socioloških instrumenata kojima čovjek kontrolira svoj život).

Od komunjara (posebno izabrana negativnom selekcijom kategorija ludih/ljudi koja spremno služi vragu, protiv čovjeka) se svašta može očekivati ali jedno sigurno nikada: ništa dobrog.

Šačica proruskih plaćenika terorizira hrvatsku većinu i stvara osjećaj frustracije (nemoći i beznađa). Treba takve pokažnjavati ... (društvo se društvenim mehanizmima mora suprostaviti promjeni društvene norme; ako se ne boje društva, mjere će biti primjerene ...)

14

ponedjeljak

srpanj

2014

Komunjara i Dubrovnik, Zakon ponude i potražnje

Najnoviji (medijski) istup jednog neautentičnog gradonačelnika (komunjare) izazvala je kod mene majčinski osjećaj (očinstva).
Po(l)učiti glupe.

Komunjare, izabrani po principu negetivne selekcije, u nastojanju biti ravnopravni na nametljiv način dominiranja od logike čine super (ljepljivu) lo(š)giku.

Vlahušić, trenutni gradonačelnik (nekad) slavnog Dubrovnika javno nudi njemačkoj nogometnoj reprezentaciji besplatan boravak u Dubrovniku ... (??)

Zna li komunjara kako su Brazil i Njemačka organizirali dva Svjetska prvenstva u nogometu i potrošili oko 25 milijardi (dolara, eura, ...), bili svjetski prvaci (na ta dva prvenstva)... Treba li im besplatno smucanje po Dubrovniku? Zakon ponude i potražnje ...
Zakon ponude i potražnje (koji komunjare sustavno izbjegavaju) (i tim izbjegavanjem sustavno zagorčavaju život svim živim)(pa i sebi)(ponase meni) ljude diferencira (po onom što mogu ostvariti). (To komunjare izuzetno smeta.)
Kad komunjara nudi, to majka ne može platiti ...

Labuđe jezero u moru Vile Dalmacija ...


11

petak

srpanj

2014

Ja ću biti indijanac (kad odrastem)

Podjela svijeta (ratna, zapravo prijeratna) ustoličila je Sovjetski savez (Ruse) kao utjecajnu velesilu (u, po rzavršetku rata osnovanim, Ujedinjenim Narodima).
To što je Rusija (pod okriljem Sovjetskog saveza) radila neruskim narodima (koji su naseljavali prirodnim bogatstvima bogata prostranstva) spada u red težih zločina zapriječenih poveljama UNa i međunarodnim pravom.
Istovrsnu politiku su provodili u (po završenom ratu instaliranoj) marionetskoj socijalističkoj Jugoslaviji (koja je postala socijalistička tek 1946. titoističkim pučem).
Obrazovani po aulama i dvoranama UNa, sustavno su razbijali državnost, samosvojnost, pravo i vojno-političku organiziranaot (pa čak i pravo na organiziranost) malih naroda koji su (na svoju nesreću) potpali pod njihovu dominaciju.
Ni partizana, ni komunista ... zločinačke horde predvođene krvavim bonvivanom (agentom i masovnim ubojicom) (Titom - ma koliko ih bilo) stvarali su političko-sociološko okružje svojstveno indijancima ...
Hrvatski su komunisti (orjunaši) stvarali indijance u Hrvatskoj ... Ciljano.
Svojim konceptom socijalizma-komunizma i oblika vlasništva svojstvenog prvobitnoj zajednici (arhajski zaostaloj među indijanskim plemenima) htjeli su sputati državnu organiziranost svojstvenu modernim narodima/nacijama.

Ni današnja (titoistička) vladajuća-gmižuća garnitura ne odstupa od razbijanja političke organiziranosti (u modernom smislu). Teorija socijal-demokracije (s kojom oni nemaju niti jedne dodirne točke) poprilično je i bez njihova licemjerja neadekvatna.
gamaD (gmiže) ka svome kraju ...

Povijesno smetlište!
avio-indijanac


<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se