03

petak

srpanj

2015

Strijeljati (u stražnjicu)

Problem ove (kukuriku) vlasti je nemogućnost uspostave legitimnosti (vlasti).Vlast je snaga podčinjavanja ljudi određenim naredbama uspostavljena nekim oblikom legitimnosti. To je sustav (mehanizam) koji omogućuje pokoravanje naredbama što potječu iz određenog izvora. Svaka vlast teži nekoj vrsti stalnosti tj. svom učvršćenju i kontinuitetu što se postiže uspostavom legitimnosti.

Legitimnost je stupanj prihvaćenosti određenog tipa političke vlasti od članova političke zajednice ostvaren na slobodnim izborima. Osigurava da većina ljudi odobrava i slijedi izabranu vlast i podržava uvjerenje većine članova političke zajednice da je ta vlast valjana i opravdana.

Na legitimnosti vlast temelji svoje pravo da očekuje pokoravanje pučanstva.


https://hr.wikipedia.org/wiki/Vlast


Nastojanje podčinjavati ljude (naredbama) bez zadovoljavajućeg stupnja prihvaćenosti ne osigurava da većina ljudi odobrava i slijedi (na slobodnim izborima) izabranu vlast, ne podržava uvjerenje većine članova političke zajednice da je ta vlast valjana i opravdana. Vlast koju većina ne odobrava (100 000 mladih ljudi je odselili jer ne vjeruje u orjunaško-četničku vlast) ima problema i s legitimnošću dolaska na vlast (demokratskim izborima). Sustavno odstupanje od legitimnosti (odobravanja i slijedbe), pri težnji stalnosti (učvršćenju i kontinuitetu), ako zanemarimo legalnost prošlih parlamentarnih izbora, ozbiljno nameće legalnost predstojećih parlamentarnih izbora.
Uz pretpostavku o gubitku nadolazećih parlamentarnih izbora (i pretpostavku legalnih prošlih parlamentarnih izbora), ipak ostaje pitanje odgovornosti trenutne vlasti (koja je sustavno izazivala većinu političkog tijela, dajući do znanja kako njihova vlast ne posjeduje legitimnost ...).
Pretpostavimo kako će naredna vlast izglasati zakon o povratku kazne strijeljanjem (nogom u stražnjicu). Budala se moramo riješiti (zauvijek)!
02

četvrtak

srpanj

2015

Strepite!

Otuđenje političke moći je česta tema mojih upisa ...

Održavanja sustava otuđenja političke moći (uz samo otuđenje) je zahtjevno. Titoizam (uz ratne i poratne zločine, krive društvene i gospodarske procese) u svojim temeljima (komunističke-socijalističke revolucije) se oslanja/o na otuđenje političke moći.

(Otuđenje političke moći.) U predizbornoj godini (nenarodna, neprijateljska) vlast provodi strategiju (oslanjanja na većinu u izbornom povjerenstvu, koje je spremno pokrasti izbore) stvaranja privida demokratičnosti izbora. Reformama u zdravstvu šalju sublimiranu poruku o nedostatnosti sredstava za zdravstvenu zaštitu, kontroli (ipak smo država proizišla iz totalitarnog sustava koji je koristio sva sredstva za kontrolu svojih građana/svoga naroda, pa i tehnički nadzor protivan zakonskim okvirima) i zastrašuju birače mogućnošću svog ostanka na vlasti i osvetom svima koji su se drznuli glasovati protiv njih.
Kako se radi o 1 250 000 umirovljenika i preko 500 000 zaposlenih u državnim službama/firmama, zastrašivanje nepružanjem medicinske zaštite (protivno međunarodnim konvencijama) je zloban način održavanja sustava otuđenja političke moći.
Svojedobno su u predizbornim kampanjama koristili sintagmu o 200 000 novih radnih mjesta (a zapravo su sublimirano poručivali kako će nagraditi poslom samo one koji ne glasuju protiv njih ... iako ni to nisu garantirali).
Osmišljeno ( obzirom na intelektualni i organizacijski kapacitet Račana, Mesića, Pusićke, Josipovića, Milanovića ...) u skrivenom centru moći (najvjerojatnije moskovska škola), po rasponu glasača koji obuhvaća, po metodologiji (zastrašivanja, a ne obećanja (jer nerealna obećanja nemaju vrijednost obećanja)) istinski je problem sustavnog hrvatskog odgovora u obrani mlade demokracije.

HDZ (zbog obuhvaćenosti šire populacije osjetljive na promjene u zdravstvenom sustavu) treba povesti širu kampanju oslobađanja/suzbijanja zastrašivanja na koje se oslanjaju orjunaški elementi (stvoreni na otuđenju političke moći).
HDZ mora vratiti vlast narodu (koji će razračunati s orjunom).
(Zastrašivati narod nije novo, a kad narod zastrašuje vlast bliži se vrijeme pravednosti.)
Strepite!

Primjer zastrašivanja je ponašanje ministra Ostojića, koji je selektivan pri prijetnjama policijskim progonom (kao da je itko pristao pokloniti privatnu policiju i mogućnost sudbenog progona polupismenom šarlatanu). Nastup Pezzija (polunovinarčića iz Splita) i Ostojića u HRTovoj emisiji Otvoreno povodom rasprave o kukastom križu na travnjaku na Poljudu, u kojoj je Pezzi objavio zapažanja osobe koja je upravljala stadionskim semaforom (kojemu je dozvoljeno vidjeti i službeno ne obavijestiti o slučaju, dok je Ostojić prijetio službenim progonom HNSovih osoba za koje je tvrdio da su bile upoznate s postojanjem kukastog križa) titoistički su koncept selektivnosti, samovolje i otuđenja političke moći.

Strepite!30

utorak

lipanj

2015

Neprijateljska vlada

Hrvatska se utapa u fenomenu teoretiziranja (rasprava o političkim pravcima i postupcima).

Iznova nametanje dileme (o jugoslaviji, regiji, orjunašima, komunizmu, socijalizmu, nacionalnoj izdaji, prosovjetskoj/proruskoj orijentaciji, prosrpstvu, ...) posljedica je nikad razjašnjene i konsenzusom prihvaćene istine (o tim procesima). Unatoč temeljima pomirbe (po kojoj nacionalne snage pomirbeno opraštaju orjunašima/komunjarama grijeh nacionalne izdaje s demografskim i teritorijalnim posljedicama) iznova (revizionističko) vraćanje rasprava o tim temama ukazuje na neučinkovitost politike pomirbe. Politika pomirbe je u vojnim okvirima djelovala (ograničeno), u mirnodopskim uvjetima ne djeluje nikako.
Šaka izdajica je u ratu špijunirala u korist druge/treće strane (Srbija/Rusija), u miru nameće strategijom kaosa nepodnošljivo stanje (uništavanja/raseljavanja/odumiranja). Neprijatelji.
(I Manolić, i Boljkovac, i Kir, i mnogi drugi (sdpovci, orjunaši) su radili u korist neprijatelja ...)

Osuđen sam na neprijateljsku vladu. (Strahovladu, zločinačku i omraženu.)
Hrvatsku moraju voditi nacionalni političari (i u dobrim i lošim trenucima).


27

subota

lipanj

2015

Nepripadajuća društvena moć (ostvarena sustavom privilegiranog besplatnog školovanja)

Znanost (grč. episteme - razumijevanje, spoznanje, studija; lat. scientia; eng. i fr. science; njem. Wissenschaft) je organizirani sustav sveukupnog ljudskog znanja stečenog opažanjem procesa i pojava u prirodi i društvu, a obrađenog racionalnim, znanstveno prihvatljivim metodama. Znanost je objektivno, sistematizirano i argumentirano znanje o zakonitostima, činjenicama, pojavama i njihovim vjerojatnim uzrocima. Stečeno je i provjereno egzaktnim promatranjem, organiziranim pokusom i pravilnim razmišljanjem. Također, znanost nije samo skup znanja, već i način razmišljanja i gledanja stvarnosti. Taj se pogled temelji na razumu, logici, kritici, sumnji te objektivnom, slobodnom i samostalnom razmišljanju. Znanost je također objektivna, sustavna, logična, precizna i provjerljiva metoda prikupljanja, opisivanja, klasificiranja, definiranja, mjerenja, eksperimentiranja, uopćavanja, objašnjavanja i vrednovanja iskustvenih činjenica. Glavna obilježja su:

-objektivnost
-sustavnost
-argumentiranost (provjerljivost)
-logičnost
-preciznost


https://hr.wikipedia.org/wiki/Znanost

Zahtjevnost sticanja i predočavanja znanja (putem znanosti) svrstava znanstvenike (i akademski obrazovane osobe) u kategoriju posebno pozicioniranih osoba. Posebno u sustavu besplatnog školovanja (u takvom se sustavu smatra kako je zadaća društva pomoći većem broju građana u sticanju što veće naobrazbe kako bi bili voditelji društva ...).
Upravo je takav sustav uspostavljen u socijalističkom mraku. Kadrovi producirani u socijalističkom sustavu (besplatnog) školovanja ili iseljavaju (jer su politički nepodobni) ili nas (protivno proklamiranoj namjeri) svojim vodstvom vraćaju u mrak (jugoslavije, socijalizma, srpskog ekspanzionizma i hegemonizma, civilizacijskog nazatka, ...).

Povod ovom osvrtu je novi (ultra) javni istup nekadašnjeg "glavnog analitičara" (nekadašnjeg predsjednika Josipovića) Deana Jovića. Protivno svim glavnim obilježjima znanosti (ne prvi put), objavio je svoje ("naučne") spoznaje o anketnom padu podrške HDZu (i porastu istog sdpU) ...
Rasčlanjujući te tvrdnje, kroz prizmu glavnih obilježja znanosti, imenovani je samo sustavan (u promicanju orjunaško-jugoslavenskih ideja), na krivi način. Neobjektivan je, sustavan na krivi način (ne u smislu sustavnosti sticanja znanja, već upornosti ustrajavanja na ideološkim ocjenama), neargumentiran (lako su provjerljive njegove lažne tvrdnje), nelogičan je i neprecizan.

Stečena društvena moć (pozicioniranjem na savjetničko mjesto predsjednika Republike, pozornost u javnim medijima) nepripadajuća je i teško vrijeđa sve iskrene akademske građane (koji su život posvetili znanju i znanosti). Mnogi su (u sustavu "besplatnog" školovanja) iskoristili prigodu i posvetili se sustavnom pristupu znanju i znanosti ...
Pozicioniranje neprovjerenih (u sustav konkurencije i javnog sučeljavanja) "kadrova" (odreda partijskih) na određene društvene pozicije teško kompromitira (prokazuje) sustav besplatnog školovanja (poticanja sustavnoj primjeni znanja i znanosti kao sredstva unapređenja društva) ...

Uz spomenutog Jovića (koji svojim opetovanim javnim (medijskim, kako ne bi u sučeljavanju bio optužen za šarlatanstvo) istupom umanjuje značenje hrvatskog sustava školstva i visokog obrazovanja) Josipović (sa svoje dvije bespotrebne/bezvrijedne akademske titule), Milanović, Jakovina (Tvrtko), Klasić, Markovina, Kapović, Klasić, Romac, Puhovski, ... (i mnogi drugi prisutni u medijskom i javnom obraćanju) su produkt produciranja nepripadajuće društvene moći putem besplatnog školovanja. Istovremeno umanjuju značaj istinskih znanstvenika (i znanju posvećenih ljudi).

Ovo je ujedno (djelomičan) odgovor Milanoviću o rasponu osoba koje su se uključile u Domovinski rat (te mogućnosti njegove nove pobjede na predstojećim parlamentarnim (antikomunističkim-antiorjunaškim-anti nenarodnim) izborima...)25

četvrtak

lipanj

2015

U Čavoglavama

Čavoglave (prepuno simbolike i podsvilajske jednostavnosti), iznova postaje mjesto simboličkog otpora (okupatoru). Otpor crnome vragu ...

Simbolika Čavoglava proističe iz iskrenosti ljudi (čavoglavaca) koji žive u tom mjestu. I pohode Čavoglave na Dan Oluje.
Iskrena i narodna proslava (na obroncima Svilaje, s koje pada pogled na Petrovo polje ...) spontano je udahnula hrvatsku dušu. I postala temelj narodne volje.
Samo slobodan narod može graditi budućnost! (Zašto su onda porobljene Hrvate optuživali za profašizam i suradnju s fašističko-nacističkom vojnom silom? Iako su u osvit sloma fašizma iskreno (po međunarodnom ratnom pravu) iskazali htijenje za slobodom ... (i ne samo tada).)
Osporavanje prava na suverenost (državu, demokraciju, diplomaciju, vlastitu vojsku, ...) i optužbe o profašističkoj naravi (hrvatskog) naroda nisu u suglasju!

Umjesto odavanja priznanja narodnom okupljanju i proslavi u Čavoglavama, organizacijsko razbijanje istinske proslave i iznova organiziranje politički korektne proslave u Kninu odražava nesposobnost vlasti slušati narod.
U Kninu je proslava postojala, svojim organizacijsko-simboličkim značenjem postala beznačajna. Revitalizacija kninske proslave Oluje neće zaživjeti (jer je Knin grad bez (hrvatske) duše ...).Proslava u Čavoglavama je narodna, katolička, domoljubna ...
U Čavoglavama živi svaki mali Hrvat (barem jedan dan u godini).

22

ponedjeljak

lipanj

2015

Antifašizam kao sredstvo otuđenja političke moći

Zašto antifašisti nisu čekali amerikance ...?

Fašizam je novija pojava, sredstvo je zastrašivanja (s jedne ili druge strane) i anatemiziranja (izopćavanja).

Istinska rasčlamba povijesti i značenja fašizma ((zbog uloge fašizma u modernom političkom komuniciranju) nije (unatoč nekim pokušajima) provedena. Zapadne demokratske zemlje (opterećene demokracijom i razvojem) isključile su fašizam (kao prihvatljiv), a istočne despocije (nesposobne i krvave) koriste zapadnu nedorečenost (teoretske naravi) za političku agitaciju.

Radnička (socijalistička) narav fašizma (i nacizma), sklonost staljinističko-boljševičke struje svjetskoj komunističkoj revoluciji (na osnovama naučnog socijalizma - marksizma)(dakle, jedinom ispravnom putu ...), Mussolinijeva pripadnost socijalistima, ... nedostatno su (u povijesnom i logičkom smislu) istraženi. Je li Mussolini staljinov agent? Ako nije, ponašao se kao da je.

Sporazumno nastupanje u osvit rata (sovjetski pohod na Finsku, Estoniju, Letoniju, Litvu) i zajednički (sporazumni) nastup u vojnom pohodu na Poljsku, samostalni (iz Moskve dirigirani) neuspjeli komunistički ustanak u razdijeljenoj Jugoslaviji ...
Zašto orjunaši taj ustanak za Jugoslaviju (socijalističku) smatraju dosegom moralnosti (kad su očito neslaganje s ujedinjenjem Jugoslavije omalovažili ...)?
I Jugoslavija i socijalizam su se pokazali povijesnim promašajima!

Ostaje samo direktiva iz Moskve ...

Takve osobe i simpatizeri (tih postupaka) nisu imali zadaću širiti narodnu demokraciju, već su ratna zbivanja iskoristili za početak krvavog pogroma (koristeći ratni metež za likvidacije i masovna pogubljenja ideoloških neprijatelja). Koristili su ratni metež (u kojem su sigurnosni uvjeti umanjeni) za svoje krvave nakane (provođenja revolucije)(čekajući sovjete/ruse). Koristili su sve oblike ratnog svrstavanja/nesvrstavanja za pokolje nepodobnih (kako bi osvojili i učvrstili vlast). Koristili su pojam fašizma za izopćavanje (političko i ostalo obespravljivanje). Služili su se pojmom fašizma za otuđenje političke moći.

Kako ideologija nije oslonac vlasti (vlasti nema bez sposobnost uspostave i obrane vlasti nasiljem), današnja uporaba antifašizma (u verbalnom smislu) uistinu nije prijetnja za hrvatsku demokraciju ...
Mesić, Pusić/i, Josipović/i, Milanović/i, Manolić, ... nisu antifašisti već antifašistički bastardi.
20

subota

lipanj

2015

Nacija stranaca

Hrvatska nacionalna politika (u opoziciji AU, Kraljevini Jugoslaviji, SFRJotu) kao kontinuitet misli i djelovanja ne postoji (do u pred fazi mobilizacije nacionalnog bića).
Mobilizacija nacionalnih snaga (u zemlji koja je razdijeljena na narodno-plemenske podskupine) sa svrhom stvaranja nacije i nacionalne države je proces uspostave minimalnih zajedničkih vrijednosti (kao što su to napravile i rade sve nacionalno formirane države / zrele nacije). Hrvatska to nije uradila (ni danas).
Nacionalno nezreli, teško smo se nosili sa očuvanjem teritorija i stanovništva (na tim teritorijima). To je uzrokovalo velike teritorijalne i demografske gubitke. Time i sve ostale ...

Iznova otvorene rasprave o demografskoj strukturi i valu novog iseljavanja (s očitom namjerom trenutne nenarodne vlasti) ukazuju na stoljetnu politiku poigravanja (osporavanja prava na nacionalno sazrijevanje s ciljem reduciranja nacije i nacionalne države ...) s malim narodom i njegovim prirodnim razvojem.
Sve nelogičnosti (i bezobraštine) ove vlasti su produkt služenja formiranju nove geostrateške karte, na kojoj je Hrvatska osakaćena ... (posljedice takve politike su u nekoliko navrata izazivale revolt hrvatskog stanovništva, ali su vanjski (okupacioni) faktori potpomognuti petokolonašima (orjunašima) krvavo gušili hrvatski bunt).
Stalno zadiranje u osnovno pravo (međunarodnim pravom priznato) suverenosti (koja se u modernom smislu postiže sociološko-političkim sazrijevanjem) što nasiljem, što odnarođenom vlašću stalno je ugroženo.
Potreba (lustracije, izbornih i drugih poraza) ovakve vlasti je nužna (za opstojnost).
Konstatacija o iseljavanju i asimilaciji Hrvata zbog ekonomskih prilika mijenja svoje značenje i postaje tvrdnja o iseljavanju Hrvata zbog političkih razloga.
Formiranje i sazrijevanje nacije i nacionalne države funkcionalno potpomažu boljem ekonomskom statusu članova zajednice ...
Hrvatska se bori za Hrvatsku s Hrvatima.
U protivnom ćemo biti nacija stranaca.

U kontekstu navedene politike, trenutna (nenarodna) vlast čuvajući pozicije izvršne vlasti, kad je nesposobnošću i lošim namjerama ugrožen neki dužnosnik, lansira (nekog) stazića koji potpirivanjem međunacionalne i međuvjerske nesnošljivosti teško (što mu je zadaća) uzburka strasti i privuče pozornost kritičara i javnosti na neku (istu) drugu stranu ...
U posljednjim istupima (optužujući Hrvate za fašizam) nastoji otkloniti pogled s očite krivnje ministra Ostojića (koji teško zloupotrebljava svoj službeni položaj).

Sumanito i zlobno oduzimaju nam razvojno vrijeme, oduzimaju vrijeme potrebno za sazrijevanje ... u istom vremenu nas i demografski i teritorijalno umanjuju.

Moje je srce veliko (srcem za vrbe).19

petak

lipanj

2015

Crvene crkotine (Petrov križ)

Nasilje kao sredstvo otuđenja političke moći ...

Otuđenje političke moći je proces kojeg prati određeni vid legalizacije tog otuđenja.

Svojedobno (tako davno) se faraon držalo Sinom bogova (a po smrti bogom). U novije doba, boljševici-marksisti su nametali ideologiju avangarde radničke partije (kao sredstvo legalizacije otuđenja političke moći).
Treba naglasiti kako je socialistički-komunistički vođa Tito predočavan (po uzoru na Staljina) kao Najveći sin naših naroda (polubožanstvo), koji je po smrti postao nenadomjestivi vođa (božanstvo).
Strategija promoviranja nenadomjestivih vođa (komunizma) imala je zadaću probuditi otpor kod stanovništva, a krajnja mjera otuđenja političke moći je bilo fizičko nasilje (fizičko uklanjanje svih koji se ne uklapaju u politiku vodstva (razlikovati od politike vođe)) Time se postizavala suglasnost građanstva s pravom političkog odlučivanja, protivno njihovom stvarnom interesu (što je cilj otuđenja političke moći). Kvazidemokracija (narodne republike).

Današnji postupci otuđenja političke moći koriste medije kao sredstvo izigravanja volje građana (i njihovih političkih prava).
Primjerice, moje je političko pravo zahtijevati da nositelji vlasti u RH budu Hrvati/Hrvatice, katolici/katolkinje. Demokršćanska politička načela.

Zašto u državi koja je izrazito katolička i nacionalna jedan Srbin (stazić), ateist (kvazireligiozan s božanstvom Titom), nepismen i bezobrazan proziva nas Hrvate fašistima, proziva osuđivanje diktatora Tita ...?
Jer je siguran u nasilni aparat koji osigurava otuđenje političke moći! (Faraon ni/je Sin bogova, ali je faraonska vojska moćna ...)

Hrvatska je na rubu rata za istrebljenje (politička vladajuća manjina koristi represivni aparat za legalizaciju otuđenja političke moći, a to se može razriješiti jedino ratnim sukobom ... ili odstupanjem nenarodne vlasti (hoće li iskoristiti ne/demokratske parlamentarne izbore kao sredstvo prikrivanja svoje slabije pozicije ili će nastojati pokrasti i ove parlamentarne izbore ostaje za vidjeti!?)). I devedesete se pokušali zaustaviti političko izjašnjavanje naroda (i narodnih tribuna) ... sve je završilo ratom (uz uzurpatore političke moći jedini način povratka političke vlasti narodu).
Ustrajnost političke manjine prokazuje tu manjinu kao one koji koriste nasilje u ostvarenju svojih političkih ciljeva ... vrijeme im je iscurilo. (Bilo kakvo prozivanje i optuživanje, pa i za fašizam, najmanje je njima dozvoljeno ...)


Petrov križ (Paris quadrifolia L.); Vrlo je otrovan!


17

srijeda

lipanj

2015

Hajka na Ranka

Poljudski "slučaj" (u vrijeme recesije i nenarodne vlasti nije bitna pojava, ali je kao sredstvo specijalnog rata dobar primjer ogleda sa odnarođenim (orjunaškim) elementima ...) se proteže (po prirodi) i šire od poljudskog značenja.
Sustav organiziranja međunarodnih nogometnih utakmica ne isključuje Kaznene zakone (pojedinih država na čijem se teritoriju održavaju utakmice).
Pri počinjenju kaznenog djela, prvenstveno se traži počinitelj ...
Ako je počinitelj nepoznat (a i kad je poznat) određuju se motivi (te na temelju motiva određuje istraga ...). Poticatelj/i (ako postoji/e), po Kaznenom zakonu RH podjednako odgovaraju kao počinitelj, dok osobe koje zbog nečinjejna posebno se kazneno tretiraju (sukrivac) ...
Je li u "slučaju Poljud" jedan od suorganizatora (su)krivac, bez motiva i počinitelja nije moguće prosuđivati.

Selektivnost ministra (što ti ja znam čega - unutarnjih poslova-nedjela) u javnim nastupima, teško optužujući rukovodstvo HNSa, ga svrstava u osumnjičene. Zajedno sa stranačkim kolegom i (bivšim) ministrom Jovanovićem, nastupa protiv čelništva HNSa. Otvoreno.
Izbjegavaju pričati o motivima, pored sigurnosnih kamera nisu imenovali počinitelja, optužuju jedino suorganizatore nogometne utakmice (koji nisu imali motiva).
Najava (režimskog) HRTa o odbijanju TV prijenosa (sve do trenutka kad se utakmica nije mogla odgoditi, ali se u 15 minuta kukasti križ mogao pretvoriti u kvadrate; što upućuje na neobaviještenost organizator, i medijsko promoviranje pojave kukastog križa iako se utakmica igrala pred praznim tribinama ...), te stvaranje slučaja (iako je riječ o beznačajnom kaznenom djelu (koje bez medijske pozornosti ne bi našlo šireg odjeka)), propusta policije osigurati uvjete medijske blokade (u slučaju sabotaže, a igrala se utakmica visokog rizika) ponudila nam je na pladnju glavu (šuplju) Ministra unutarnjih poslova ...
Ranka Ostojića.

Policija je mogla (i morala osigurati) uvjete medijske blokade o izvještavanju o mogućem počinjenju kaznenog djela (koje bi uznemiravalo javnost).
E, moj ranko, pQ!


16

utorak

lipanj

2015

U-kazanje na Poljudu nije organizacijski propust , već kazneno djelo ...

HRT emisija Otvoreno, kojoj je tema bila poljudsko pri(u)kazanje otkrila je neobične (posve obične) činjenice.

Ministar policije je ministar unutarnjih poslova, u čiji djelokrug potpada policija pa je ministar i policije ... (ministar znanosti, obrazovanja i sporta je ministar znanosti ...).
Spoznaja o ograničenoj organizacijskoj odgovornosti (reguliranoj pravilnicima UEFA-e i Zakonom o s/športu RH) HNS-a nije doprla do ministra (unutarnjih radnji/poslova).

(Ministar je ministar bez portfelja, jer se bavi uzgojem neprobavljivih postupaka i izjava, daleko mu kuća ...).

Po izjavi (Č)Ede Pezzia, (najnevjerojatnija priča koju sam mogao čuti u svom životu): Pezzi je splićanin, preko sto splićana ga zamolilo (čitaj: jedan mu je platio piće ...), Split nije fašistički (kakav je?), (Č)Edo je novinar preko pedeset godina, glasnogovornik HNS-a je mlad i neiskusan, (Č)Edo glasnogovornika HNS-a ne poznaje, (Č)Edu je sram, ...
Po izjavi tog (Č)Ede, službenik (Poljak??) na gradskom i Hajdukovom stadionu (vlasnik stadiona je Grad Split i Hajduk, djelomični vlasnik Hajduka je Grad Split) zadužen za semafor je (s pozicije upravljanja stadionskim semaforom (pod krovom stadiona)) iz perspektive uočio sporni kukasti križ na travnjaku i u prisustvu dvojice svjedoka telefonom nazvao (neimenovanog) djelatnika HNS-a 23 minute prije početka utakmice ...

Ministar Ostojić (ministar što ti ja znam čega - unutarnjih poslova (po opisu rada tog ministarstva)) nije priupitao imenovanog (Č)Edu, zašto djelatnik gradskog stadiona nije nazvao policiju (veličanje nacističkog pokreta spada u kaznena djela a ne u organizacijska pravila). I zašto je imenovani Poljak (??) u prisustvu dva svjedoka (umjesto službeno pisanim putem) telefonom (mobitelom) nazivao djelatnika HNS-a ... (u vrijeme kad je nadležnost za uvjete na travnjaku preuzela UEFA-ina službena delegacija ...?

Vlasnici gradskog stadiona su (u zamršenim pravnim odnosima) Grad Split i HNK Hajduk (zbog ustupanja starog hadukovog stadiona u Plinarskoj gradu). Po slikama i snimkama, kukasti križ se nalazio na stadionu davno prije te 23 minuti ... Zar su Grad Split i Hajduk nedavno uložili milijune u obnovu travnjaka, a nisu osigurali nadzor nad tom investicijom? Zar je imenovani djelatnik samo 23 minute prije početka utakmice došao provjeriti ispravnost semafora ?? Previše jednostavno ...
Začuđuje selektivnost i orkestriranost (partijskih kadrova). U optuživanju HNS-a.

Sklonost (orjunaša) stvarati probleme i orkestrirano (plesati kozaračko kolo) koristiti problem u promicanju rusko-srpske, boljševičko-orjunaške, britansko antigermanske, antihrvatske i antikatoličke klime upućuje na organiziranost počinitelja kaznenog djela.
Ukazanje na Poljudu nije organizacijski propust (jer je dobro organizirano), već kazneno djelo. Motivi Hajduka, orjunaša nadilaze motive HNS-a. Na znanje Ministru unutarnjih nedjela ...

(Č)Edo je bio sekretar ... Zadaća im je izazvati promjenu civilizacijske pripadnosti.


Ptica sekretar (lat. Sagittarius serpentarius) je jedini pripadnik porodice Sagittaridae


<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se